Toenemend belang

Issuemanagement

Voor het beïnvloeden van opvattingen,
bij verschillen van mening die ertoe doen

 

Toenemend belang issues

Het aantal issues neemt snel toe, door de grotere ontwikkelingssnelheid en complexiteit van de maatschappij (zakelijk, technologisch, sociaal, politiek etc.). Ook is er een stijgende betrokkenheid van stakeholders, met vaak verschillende belangen, die overigens ook een toenemende onderlinge afhankelijkheid hebben. De samenleving wordt daarbij steeds mondiger en de publieke opinie is sterk bewegelijk. Organisaties worden bevraagd op hun rol, waarbij de ‘license to operate’ in het geding kan zijn. Deze wordt bepaald door ‘be good’ (operational excellence) en ‘tell it’ (communicational excellence) in de context van het functioneren in een bepaalde omgeving (social excellence).

 

De risico’s

Slecht of te laat gemanagede issues kunnen voor een organisatie leiden tot onbeheersbare, kritische processen die het voortbestaan van de organisatie kunnen bedreigen. Meer specifiek: plannen kunnen geblokkeerd worden, er kan grote financiële schade ontstaan door weglopende klanten en noodzakelijke schadevergoedingen, de ondernemingsvrijheid kan beperkt worden door strengere wet- en regelgeving enz. De bewegingsruimte voor organisaties is het grootst als issues zich nog slechts in kleine kring openbaren. Dan kan er vroegtijdig actie worden ondernomen om een crisis te voorkomen of bij te sturen. De praktijk is echter vaak dat de aanpak van een issue in de tijd vooruit wordt geschoven tot de crisisfase, tot men gedwongen wordt tot een reactie. De vaak korte-termijn-gerichtheid van het benutten van kansen domineert meestal het voorkomen van risico’s op de langere termijn, ook omdat het moeilijk is ver weg liggende consequenties te overzien. Het is soms zoals met de kikker die in het langzaam warmer wordende water blijft zitten tot het kookt. 

 

quote_issuemanagement