Sturen op resultaat

Issuemanagement

Voor het beïnvloeden van opvattingen,
bij verschillen van mening die ertoe doen

 

De ‘woekerpolis’, de beloning van topbestuurders, de bouw van een kern- of kolencentrale, de soms matige dienstverlening van grote organisaties enz. Dit zijn voorbeelden van issues, belangrijke onderwerpen waarover een maatschappelijk of andersoortig verschil van mening bestaat.

 

Issues komen meestal voort uit nieuwe doelen van een organisatie of de overheid (bijvoorbeeld de invoering van het rekeningrijden) of door veranderende maatschappelijke opvattingen (bijvoorbeeld het verdwijnende idee dat ‘roken moet mogen’). Issuemanagement is het specialisme dat offensief probeert moeilijke doelen te helpen realiseren, of defensief reputatie- en inhoudelijke schade te voorkomen als de druk van de buitenwereld groot wordt.

 

Sturen op het gewenste resultaat

Issuemanagement helpt organisaties belangrijke doelen te bereiken, door te sturen op een gewenste uitkomst van de maatschappelijke discussie. Daarbij gaat het meestal niet alleen over de rationele inhoud, maar vooral ook over percepties en emoties. Gelijk hebben is vaak wat anders dan gelijk krijgen. Het potentiële succes van een organisatie wordt daarbij voor een belangrijk deel bepaald door de reputatie (wat wordt een onderneming gegund op basis van onder meer haar bekendheid, betrouwbaarheid, transparantie, goed burgerschap, sterk leiderschap etc.) en ook door de aard en inhoud van de relaties (wie kan en wil ondersteuning bieden).

 

quote_issuemanagement