Naar het doel

Issuemanagement

Voor het beïnvloeden van opvattingen,
bij verschillen van mening die ertoe doen

 

Het verloop

Issues hebben een levenscyclus, die meerdere fasen kan doorlopen: 1) de ‘onzichtbare’ of aanloopfase, 2) de publieke of crisisfase en 3) de nazorgfase.

 

Door een eerste verandering in opvattingen of doelen wordt een issue geboren. In toenemende mate kan het issue zich vervolgens verspreiden onder de diverse stakeholders, waarbij de verschillende opvattingen steeds duidelijker worden en zich meestal verharden. Er kan groepsvorming ontstaan bij voor- en tegenstanders. Vaak krijgen issues een bepaalde naam die ingeburgerd raakt. Na de aanvankelijk incidentele berichtgeving in de media wordt er structureel aandacht aan het onderwerp besteed. Op enig moment kan de beheersbaarheid van het issue verdwijnen, waarmee de afloop moeilijk voorspelbaar wordt (de crisisfase). Uiteindelijk vormt zich een overheersende maatschappelijke opinie die het issue beslecht. Hierna start de fase van stabilisering en uitwerking. De nazorg en afhechting van een issue kan dan nog vele jaren vragen, in operationele zin voor een organisatie en qua te veranderen wet- en regelgeving door de overheid. In deze fase zal er meestal gewerkt moeten worden aan reputatieherstel. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

 

Het grote doel

Het primaire doel van issuemanagement is altijd het creëren van emotioneel en rationeel draagvlak voor het realiseren van de organisatiedoelen. Het inhoudelijke resultaat boeken dat bereikt moet worden.Bij crisissituaties gaat het vaak om het voorkomen van doel- en reputatieschade.

 

quote_issuemanagement